Frihed & forskel - lighed

Vi er ikke alle født lige, men vi er alle født frie. Solidaritet er at give hinanden personlig frihed. Frihed er nøgleværdien i et moderne demokrati.

 

Decentralisering af beslutninger til lokalområderne. Sådan får vi danskerne inddraget i demokratiet igen og skaber sammenhold, fællesskab og fællesansvar. 

Fra landbrug til hotel- og restaurationsbranchen, fra teknologivirksomheder  til iværksættere. Vi værner om retten til frit og lige erhverv.

Historiens vingesus. De Nationalliberale sikrede Danmark sin grundlov i juni 1849. Det er på høje tid at grundloven tages i forsvar igen. 

freedom, girl, travel
straw bales, straw, bale

Frihed & forskel - lighed

Personlig frihed

Den personlige frihed er sat under pres. Således styrer vi imod en stadig større kontrol af individet med fællesskabet som argument. Men intet fællesskab kan eksistere uden hensyn til den enkelte. Et frit og demokratisk samfund skal sikre individets frihed, plads til forskellighed og sikre inddragelse. Vi må aldrig ekskludere borgerne på baggrund af ønske om selvbestemmelse. Menneskerettighedernes artikel et siger: ” alle mennesker er født frie” – dette er en selvfølge for De Nationalliberale.

Direkte demokrati gennem decentralisering

Så mange beslutninger som muligt skal tilbage til befolkningen, det skal ske efter rådgivning fra fagpersoner og uvildige eksperter og naturligvis de involverede parter. Hvor det ikke er muligt, skal der arbejdes på at gøre decentraliseringen mulig. Vi skal have beslutninger af borgerne for borgerne.

Suveræne danske beslutninger

Danmark er et videnssamfund som omfatter nogen af verdens dygtigste fagfolk. Disse blev i februar/marts 2020 tilsidesat og umyndiggjort. Danske myndigheder rådgav i en retning af et åbent og demokratisk samfund. Den nuværende regering og folketing gjorde hån om eksperternes indstilling og ekspertise, og fulgte i stedet en international privatejet institution. Dette skal ikke være muligt i et dansk demokrati. Vi ønsker beslutningskompetencer taget på baggrund af uvildig vejledning. 

"Fra landbrug til café i indre by vi værner om retten til frit og lige erhverv
det er samfundskærlighed at hjælpe de erhvervsdrivende."

Mission folkestyre

highfive

Danmark er et land, der indeholder såvel forskellige etniciteter, som religioner og demografiske sammensætninger. Danmark har plads til mangfoldighed. De Nationalliberal vil værne om danskernes ret til suverænitet, og tage beslutninger, som styrker befolkningen. Ung som gammel, etnisk dansker som nydansker, ateist som troende. Vi skal behandle vores indbyrdes forskelligheder med respekt og sikre et stærkt og rigt samfund med overskud til at hjælpe der, hvor der er behov. Individet har kun overskud til at hjælpe andre, så længe individet står stærkt, selvstændigt og sikkert. Det samme gælder vores land. De, som vil bidrage til samfundet, skal have muligheden ved inddragelse, ansvar og anerkendelse.

 

freighter, cargo ship, industry

At være nationalliberal betyder at styrke nationen, respektere friheden og værne om individet. Det er på ingen måde ensbetydende med, at Danmark lukker sig for omverdenen. Vi ønsker i høj grad samhandel, udvikling og frie handelsaftaler. Vi ønsker en begrænsning af et overstatsligt lovgivende apparat, der formynder og dikterer danskernes retning. I dag udarbejdes majoriteten af dansk lovgivning på baggrund af Europæisk (EU) lovgivning. Dette er hverken nationalt eller liberalt. Det skal vi væk fra. EU er blevet en lovgivende mastodont uden respekt for de nationale og lokale forskelle. Danmarks engagement i EU skal derfor redefineres.

 

thanksgiving, child, autumn

Så mange beslutninger som muligt skal flyttes tilbage til borgerne igennem en decentralisering af beslutningerne. Derfor vil vi flytte alle beslutninger tilbage til lokalsamfundet. Det giver ingen mening at en styrelse på Christiansborg tager beslutninger om nomineringer i institutioner i Skanderborg. Det er uansvarlig og lemfældig omgang med fælleskassen, når sundhedsbudgetter, institutioner og lokale samfundstjenester styres af rammeaftaler, der udelukkende resulterer i indkøb af unødvendige materialer, tjenester og kurser blot med det formål at sikre næste års budgetter. Vi ønsker at arbejde på, at så mange af de centraliserede beslutninger, omlægges så det bliver muligt at træffe dem lokalt. Vi vil sikre at, beslutningerne kommer tilbage til borgeren,  individ for individ, by for by, kommune for kommune.

Bliv medlem af De Nationalliberale