“Vi ønsker gennem liberal politik at genindføre folkestyret, frem for den fortsatte centralisering af magten. Danmark skal igen være et land, hvor nutid og fremtid bestemmes af danskerne selv.”

Vi er oppositionen!

 

Hvorfor de Nationalliberale ?

I marts 2020 besluttede et samlet folketing på ganske få minutter – i panik – at tilsidesætte såvel Grundloven, menneskerettighederne og vores fælles frihed. Ingen af de såkaldte liberale partier har forsvaret de liberale værdier. De eksisterende partier har i stedet udvist total manglende liberal vilje og handling. Et næsten samlet folketing har accepteret nedlukning af erhvervslivet, nedslagtning af landbrugsdyr og helt urimelige og skadelige krav til folks adfærd. Folketinget har sat kursen mod et statsligt overformynderi, der resulterer i, at vi er på vej mod vaccinepas, tvangstest, tvangsisolation og tvangsbehandling. Der er indført regler, som er med til at sikre, at medarbejdere kan tvinges til at lade sig teste for sygdom. Dette er i strid med menneskerettigheder, grundlov og UNESCO’s ”Human Dignity, Rights and Freedom Protection Act”, som Danmark har tilsluttet sig. Danskerne skal altid været et frit folk, med lige muligheder, uanset om det gælder retten til frit og lige erhverv eller om det gælder retten til at deltage i samfundet. Vi har alle suverænitet over egen krop.

 

“National betyder sammenhold og solidaritet – også over for de, som er uenige med dig.”

Danmark er et land, der bygger på værdier som mangfoldighed, solidaritet, det levende ord, et stort foreningsliv med plads til den frie debat og forskellighed. Vi har i Danmark en bred vifte af politiske holdninger, kulturer og religiøse overbevisninger. Som Nationalliberale ønsker vi at skabe et samfund, som på bedste vis varetager folkets interesser, tillader den frie og levende debat, giver plads til kulturel udfoldelse, sikrer ytrings- og religionsfrihed, samt skaber gode betingelser for erhvervslivet. At skabe et stærkt land starter hos individet og lokalsamfundet. Vi ønsker at styrke det enkelte individ og sikre, at det danske folk får størst mulig lokal indflydelse. Vi har ikke brug for overformynderi. Vi har brug for selvstændighed, frie muligheder og plads til udfoldelse af vores alsidighed og kreativitet. 

 

“Liberal betyder frihed. Frihed for borgerne og samfundet starter med individets frihed. Vi vil værne om din frihed. Vi er de Liberale.” 

 

“Liberal” betyder lighed og plads og forståelse for forskelligheder. Det er essensen af en mangfoldig nation. I 2020 fik vi syn for sagen: Danmark har ingen liberal bevægelse, ej heller et liberalt parti. De såkaldte liberale partier har i årevis drevet rovdrift på danskernes selvstændighed og givet køb på liberalismen ved at indbyde internationale virksomheder til rovdrift på fælleskassen. Dette er sket på bekostning af den danske befolkning og de danske virksomheder. “Liberal” betyder frihed og selvbestemmelse. Vi er alle født ind i forskellige sociale, økonomiske og historiske kår, men i retten til selvbestemmelse er vi alle lige. De Nationalliberale vil sikre, at din selvbestemmelse og lige muligheder er sikret, da det er respekt for hele nationen. Det handler om tolerance, forståelse, næstekærlighed og frihed.

 

Vælgererklæringer

0
Starter 8 februar 2021